Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete lisandväärtus, tootlikkus jt suhtarvud - Aastastatistika

Ettevõtete tegevusala suhtarvud, 2016