Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete lisandväärtus, tootlikkus jt suhtarvud - Aastastatistika

Ettevõtete asendikeskmised suhtarvud (kvartiilid, mediaan), 2016