Statistika andmebaasi uuendus

Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid

Sündide esialgsed registreerimisandmed, märts 2018