Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Palk ja tööjõukulu - Tööjõukuluindeksid

Kõik perioodi andmed, II kvartal 2018