Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Transport - Veetransport

Laevaliiklus ja reisiliiklus ning kaubavedu sadamate kaudu, II kvartal 2018