Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Energeetika - Energia tõhususe näitajad

Energia efektiivsuse suhtarvud, 2017