Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg

Valitsemissektori konsolideeritud tulud, kulud ja võlg; valitsemissektori finantskonto, II kvartal 2018