Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg

Valitsemissektori konsolideeritud võlg ning võla ja eelarve üle-/puudujäägi osatähtsus sisemajanduse koguproduktis; valitsemissektori tulud ja kulud (täpsustatud andmed), 2017