Statistika andmebaasi uuendus

Keskkond - Surve keskkonnaseisundile - Vee saastamine

Heitvee puhastamine; pinnaveekogudesse juhitud puhastamist vajava vee reostuskoormus, 2017