Statistika andmebaasi uuendus

Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid

Sündide esialgsed registreerimisandmed, september 2018