Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil

Kõik perioodi andmed, III kvartal 2018