Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Palk ja tööjõukulu - Tööjõukuluindeksid

Kõik perioodi andmed, III kvartal 2018