Statistika andmebaasi uuendus

Rahvastik - Rahvastikunäitajad ja koosseis - Rahvaarv ja rahvastiku koosseis

Rahvaarv, pindala ja asustustihedus, 1. jaanuar 2018