Statistika andmebaasi uuendus

Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielulahutused

Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, detsember 2018

  • RV05: Lahutuste esialgsed registeerimisandmed registreerimiskoha ja -kuu järgi