Statistika andmebaasi uuendus

Rahvastik - Rahvastikusündmused - Surmad

Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, detsember 2018

  • RV04: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed registreerimiskoha ja -kuu järgi