Statistika andmebaasi uuendus

Rahvastik - Rahvastikusündmused - Surmad

Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, detsember 2018