Statistika andmebaasi uuendus

Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid

Sündide esialgsed registreerimisandmed, detsember 2018

  • RV061: Sündide esialgsed registreerimisandmed registreerimiskoha ja -kuu järgi