Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete vara, kohustused ja omakapital, materiaalse põhivara liikumine - Aastastatistika

Ettevõtete (20 ja enama hõivatuga) vara, kohustused ja omakapital, 2017