Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete investeeringud, sõlmitud liisingulepingud - Aastastatistika

Ettevõtete (20 ja enama hõivatuga) investeeringud põhivarasse, sõlmitud liisingulepingud (kapitalirent), 2017