Statistika andmebaasi uuendus

Eri valdkondade statistika - Lõimumine

15-74-aastased hõiveseisundi, haridustaseme ja isikute rühma järgi, 2018