Statistika andmebaasi uuendus

Eri valdkondade statistika - Lõimumine

Sissetuleku, vaesuse ja materiaalne ebavõrdsuse näitajad isikute rühma järgi (erinevad perioodid), 2017 - 2018