Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Infotehnoloogia ja side - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektori ettevõtete majandusnäitajad (aasta andmed), 2017

  • IT55: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ettevõtete majandusnäitajad jooksevhindades tegevusala (EMTAK 2008) ja tööga hõivatud isikute arvu järgi
  • IT57: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ettevõtete osatähtsus ettevõtluses majandusnäitaja ja tööga hõivatud isikute arvu järgi