Statistika andmebaasi uuendus

Keskkond - Loodusvarad ja nende kasutamine - Metsavaru

Hukkunud puistud; metsavaru metsade inventeerimise statistilise valikmeetodi (SMI) alusel, 2018