Statistika andmebaasi uuendus

Keskkond - Loodusvarad ja nende kasutamine - Metsavaru

Metsade biomass ja seotud süsiniku kogus biomassis, 2017 - 2018