Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Metsamajandus

Metsaraie raiedokumentide alusel; metsakultuuride rajamine, metsa uuendamine, 2018