Statistika andmebaasi uuendus

Rahvastik - Rahvastikunäitajad ja koosseis - Demograafilised põhinäitajad

Demograafiline tööturusurve indeks; ülalpeetavate määr, 1. jaanuar 2019