Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Tööelukvaliteet - Tööõnnetused

Erinevate perioodide tööõnnetuste andmed, 2017 - 2018