Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Aastastatistika

Elektrijaamad, koostootmisjaamad, ettevõtetes tarbitud kütuse ja energia keskmine maksumus, 2018