Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Turism, majutus ja toitlustus - Majutus

Majutamine, majutatud ja majutatute ööbimised, september 2019

  • TU121: Majutatud (kuud)
  • TU122: Majutamine maakonna järgi (kuud)
  • TU131: Majutatud ja majutatute ööbimised maakonna ja elukohariigi järgi (kuud)
  • TU132: Majutatud ja majutatute ööbimised maakonna ja reisi eesmärgi järgi (kuud)
  • TU17: Majutusettevõtete uuringu üldkogum ja vastanud (kuud)