Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Tööturg - Mitteaktiivsed - Lühiajastatistika

Kõik perioodi andmed, III kvartal 2019