Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Tööturg - Tööturu üldandmed - Lühiajastatistika

Kõik perioodi andmed, III kvartal 2019