Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Transport - Maanteetransport

Sõitjatevedu bussiga kohalikel ja kaugliinidel, III kvartal 2019