Statistika andmebaasi uuendus

Eri valdkondade statistika - Lõimumine

Hariduse andmed, 2018

  • HT140: Üldhariduse õpilased, katkestajad ja klassikordajad soo, elukoha, emakeele, kooliastme ja õppekeele järgi
  • HT303: Vastuvõetud üliõpilased õppekavagrupi, haridusastme ja emakeele järgi
  • HT307: Kõrgharidusest väljalangenud soo, haridusastme ja emakeele järgi
  • HT570: Kutsehariduse omandamine õppekavagrupi ja emakeele järgi