Statistika andmebaasi uuendus

Eri valdkondade statistika - Lõimumine

Põlis- ja välispäritolu rahvastik soo ja vanuse järgi, 1. jaanuar 2019

  • RV07: Põlis- ja välispäritolu rahvastik maakonna, soo ja vanuse järgi, 1. jaanuar