Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Tervis - Arstiabi kättesaadavus

16-aastaste ja vanemate arstiabi kättesaadavus arstiabi liigi ja ekvivalentsissetuleku järgi, 2019