Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Leibkonnad - Leibkonna elamistingimused - Eluruumid

Leibkonnaliikmete eluruumiga seotud probleemid ekvivalentsissetuleku järgi, 2019