Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Metsamajandus

Metsaraie metsade inventeerimise statistilise valikmeetodi (SMI) alusel, 2017