Statistika andmebaasi uuendus

Keskkond - Loodusvarad ja nende kasutamine - Maakasutuse muutumine

Maismaa jagunemine maakasutuse järgi ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni kategooriate alusel, 2018