Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Väliskaubandus - Väliskaubandus alates 2004

Teenuste eksport ja import majandusüksuse tegevusala ja hõivatute arvu järgi majandusüksuses, 2013 - 2015