Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Majandusüksused - Kasumitaotluseta üksused

Kõik perioodi andmed, 2019