Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Tööturg - Tööturu üldandmed - Lühiajastatistika

Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019