Statistika andmebaasi uuendus

Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid

Sündide esialgsed registreerimisandmed, jaanuar 2020

  • RV061: Sündide esialgsed registreerimisandmed registreerimiskoha ja -kuu järgi