Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Tööturg - Tööealise rahvastiku haridus - Elukestvas õppes osalemine 4 viimase nädala jooksul

Kõik perioodi andmed, 2019

 • TT160: 25-64-aastaste elukestvas õppes osalemine nelja viimase nädala jooksul
 • TT161: Elukestvas õppes osalemine nelja viimase nädala jooksul soo ja vanuserühma järgi
 • TT162: 25-64-aastaste elukestvas õppes osalemine nelja viimase nädala jooksul rahvuse ja soo järgi
 • TT163: 25-64-aastaste elukestvas õppes osalemine nelja viimase nädala jooksul soo ja haridustaseme järgi
 • TT170: Koolitusel osalemine nelja viimase nädala jooksul vanuserühma järgi
 • TT171: Koolitusel osalemine nelja viimase nädala jooksul soo ja vanuserühma järgi
 • TT172: Koolitusel osalemine nelja viimase nädala jooksul vanuserühma ja hõiveseisundi järgi
 • TT174: Koolitusel osalemine nelja viimase nädala jooksul vanuserühma, koolituse liigi ja koolituse eest maksja järgi
 • TT175: Koolitusel osalemine nelja viimase nädala jooksul vanuserühma, koolituse liigi ja toimumisaja järgi
 • TT176: Koolitusel osalemine nelja viimase nädala jooksul vanuserühma ja koolituse kestuse järgi
 • TT177: Nelja viimase nädala jooksul koolitustel osaletud keskmine tundide arv vanuserühma ja soo järgi
 • TT185: 25-64-aastaste elukestvas õppes osalemine nelja viimase nädala jooksul piirkonna ja soo järgi