Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Tööelukvaliteet - Tööturu lõhed

Tööhõive määr ja hõivelõhe; töötuse määr ja töötuse lõhe, 2019

 • TKL01: Meeste ja naiste tööhõive määr ja hõivelõhe vanuserühma järgi
 • TKL03: Meeste ja naiste töötuse määr ja töötuse lõhe vanuserühma järgi
 • TKL05: Linnaliste ja maa-asulate elanike tööhõive määr ja hõivelõhe vanuserühma järgi
 • TKL07: Linnaliste ja maa-asulate elanike töötuse määr ja töötuse lõhe vanuserühma järgi
 • TKL09: Eestlaste ja mitte-eestlaste tööhõive määr ja hõivelõhe vanuserühma järgi
 • TKL11: Eestlaste ja mitte-eestlaste töötuse määr ja töötuse lõhe vanuserühma järgi
 • TKL13: Eesti ja muu kodakondsusega isikute tööhõive määr ja hõivelõhe soo järgi
 • TKL15: Eesti ja muu kodakondsusega isikute töötuse määr ja töötuse lõhe soo järgi
 • TKL17: Eestlaste ja mitte-eestlaste tööhõive määr ja hõivelõhe haridustaseme järgi
 • TKL19: Eestlaste ja mitte-eestlaste töötuse määr ja töötuse lõhe haridustaseme järgi
 • TKL21: Meeste ja naiste tööhõive määr ja hõivelõhe haridustaseme järgi
 • TKL23: Meeste ja naiste töötuse määr ja töötuse lõhe haridustaseme järgi
 • TKL25: Linnaliste ja maa-asulate elanike tööhõive määr ja hõivelõhe haridustaseme järgi
 • TKL27: Linnaliste ja maa-asulate elanike töötuse määr ja töötuse lõhe haridustaseme järgi
 • TKL29: 20-50-aastaste meeste ja naiste tööhõive määr ja hõivelõhe 0-6-aastaste laste olemasolu järgi