Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Tööturg - Tööealise rahvastiku haridus - Haridustase ja keeleoskus

Kõik perioodi andmed, 2019

 • TT0100: Hariduse põhinäitajad soo järgi
 • TT0119: Hõivatud tegevusala (EMTAK 2008) ja haridustaseme järgi
 • TT0120: Hõivatute haridustaseme osatähtsus tegevusala (EMTAK 2008) järgi
 • TT109: 15-74- ning 25-64-aastaste hõiveseisund soo ja haridustaseme järgi
 • TT110: 15-74- ning 25-64-aastaste haridustaseme osatähtsus soo ja hõiveseisundi järgi
 • TT111: 15-74-aastaste hõiveseisund rahvuse ja haridustaseme järgi
 • TT112: 15-74-aastaste haridustaseme osatähtsus rahvuse ja hõiveseisundi järgi
 • TT113: 15-74-aastaste hõiveseisund elukoha ja haridustaseme järgi
 • TT114: 15-74-aastaste haridustaseme osatähtsus elukoha ja hõiveseisundi järgi
 • TT115: Rahvastiku hõiveseisund soo, vanuserühma ja haridustaseme järgi
 • TT116: Rahvastiku haridustaseme osatähtsus soo, vanuserühma ja hõiveseisundi järgi
 • TT117: Hõivatud majandussektori ja haridustaseme järgi
 • TT118: Hõivatute haridustaseme osatähtsus majandussektori järgi
 • TT1209: Hõivatud ametiala pearühma ja haridustaseme järgi
 • TT1219: Hõivatute haridustaseme osatähtsus ametiala pearühma järgi
 • TT123: Tööjõud maakonna ja haridustaseme järgi
 • TT124: Tööjõu haridustaseme osatähtsus maakonna järgi
 • TT125: 15-74-aastased maakonna ja haridustaseme järgi
 • TT126: 15-74-aastaste haridustaseme osatähtsus maakonna järgi
 • TT127: Tööjõud piirkonna ja haridustaseme järgi
 • TT128: Tööjõu haridustaseme osatähtsus piirkonna järgi
 • TT130: 15-74-aastased rahvuse, soo ja esimese koduse keele järgi
 • TT131: 15-74-aastased rahvuse, soo ja teise koduse keele järgi
 • TT132: 15-74-aastased rahvuse, soo ja keeleoskuse järgi
 • TT133: 15-74-aastased rahvuse ja osatavate keelte järgi
 • TT134: Rahvastiku hõiveseisund vanuserühma, esimese koduse keele ja haridustaseme järgi
 • TT135: Rahvastiku hõiveseisund vanuserühma, esimese koduse keele ja soo järgi
 • TT136: 15-74-aastased majanduslikult aktiivsed (tööjõud) hõiveseisundi, haridustaseme ja isikute rühma järgi