Statistika andmebaasi uuendus

Eri valdkondade statistika - Lõimumine

15-74-aastased hõiveseisundi, haridustaseme ja isikute rühma järgi, 2019

  • TT136: 15-74-aastased majanduslikult aktiivsed (tööjõud) hõiveseisundi, haridustaseme ja isikute rühma järgi