Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - Lühiajastatistika

Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. jaanuar 2020