Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad

Kõik perioodi andmed, 2019