Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Sissetulek

Elanike aasta ekvivalentnetosissetulek ja sissetulekukvintiil isikute rühma järgi, 2018