Statistika andmebaasi uuendus

Eri valdkondade statistika - Lõimumine

Sissetuleku, vaesuse ja ebavõrdsuse näitajad isikute rühma järgi (erinevad perioodid), 2018 - 2019