Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Transport - Maanteetransport

Sõitjatevedu bussiga kohalikel ja kaugliinidel, IV kvartal 2019